Personligt assistansbolag

Värdegrund

Vår vision är att uppnå – Den personliga upplevelsen av att ha ett bra liv i centrum. Vi vill göra skillnad i människors liv.

 

TILLSAMMANS

Skapar vi möjligheter, arbetsglädje och livskvalitet för DIG.

TRYGGHET

Genom omtanke och vardagsnära kommunikation, vill vi att DU ska känna trygghet.

KUNSKAP

Med rätt kompetens och insikt, vill vi bidra till personlig utveckling.

 

SANDAS VISSELBLÅSARFUNKTION

För att anmäla missförhållanden eller oegentligheter, maila till visselblasare@sandaassistans.se

Den som kan anmäla kan vara exempelvis anställd, praktikant, konsult, leverantör eller aktieägare.

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter.

Det som kan rapporteras är ex:

  • Olagliga aktiviteter
  • Ekonomisk brottslighet
  • Mutor eller korruption
  • Jäv