H

Att välja assistansbolag

Att välja assistansbolag är ett stort beslut. Det är ju din vardag det handlar om. Varje dag, året runt. Det är därför vi på Sanda Assistans känner både stor glädje och stort ansvar när ni väljer att låta oss bli ert assistansbolag.

Vi ser inte våra brukare som personer med speciella behov. Vi ser dem som personer med vanliga behov som behöver tillgodoses på speciella sätt. Tillsammans med er skapar vi bästa tänkbara förutsättningarna för en så bra vardag som möjligt, varje dag, året runt.

DU är viktigast!

Du är den viktigaste personen i ditt liv – därför lyssnar vi på dig!

Sanda Assistans drivs av personer med egna personliga erfarenheter av vad det innebär att leva nära personer i behov av assistans. Vi drivs av vår längtan att hitta personliga matchningar och få din assistans att fungera på ett smidigt sätt. Vår ambition är att ha nära kontakt mer er familj, lyssna till dina önskemål och vara tillgänglig för dig och dina assistenter. Vi vill ständigt förbättra kvaliteten, därför är dina synpunkter viktiga för oss.

Med vår kunskap och breda erfarenhet av personlig assistans skapar vi lättsamma möten efter dina behov. Du talar om hur du vill ha assistansen – vi gör allt i vår makt för att leverera det. Vi är noga med att utbilda våra assistenter utifrån dina önskemål och behov.

Vad gäller personlig assistans för barn arbetar vi utifrån barnkonventionen. Alla har rätt till sitt självbestämmande och oavsett kommunikationsförmåga och/eller andra svårigheter lyssnar vi på ditt barn först och främst. Dina åsikter eller frågor är viktiga för oss. Vi vill alltid finnas till hands för att hjälpa och lära oss mer.

Du är alltid välkommen att höra av dig – när du vill!

Välja assistansbolag

Vem har rätt till personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av följande personkrets enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om du behöver hjälp för att klara de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka kan du ansöka om personlig assistans hos din kommun. Kommunen kan bevilja personlig assistans även för andra personliga behov, men också annat stöd, till exempel ledsagarservice och avlösarservice. Det är först när du behöver hjälp mer än 20 timmar för att klara de grundläggande behoven som Försäkringskassan kan bevilja assistansersättning.

De grundläggande behoven är behov av hjälp med:

  • Personlig hygien
  • Måltider
  • Att klä av och på sig
  • Att kommunicera med andra
  • Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (9 a § LSS)

Bedömningen av grundläggande behov handlar inte om att bedöma om en person behöver hjälp, utan om att ta ställning till vad han eller hon behöver hjälp med. Hjälpen ska vara av en viss karaktär.

Enligt regeringsrätten tyder propositionsuttalandena närmast på att vad lagstiftaren har åsyftat med att hjälpen ska vara av en viss karaktär är sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den privata integriteten, där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges.

Mer ingående läsning finns på Försäkringskassans och Socialstyrelsens hemsidor.

Här kan du läsa den faktiska lagtexten