Ett assistansbolag med människan i centrum       ♥       Kvalitetssäkrat av IfA       ♥       Kontakta oss för personlig service på info@sandaassistans.se
Personlig assistans i Västra Götaland

Om oss

Betty hjälp med assistans

Betty Olsson

Verksamhetsansvarig

Behöver du hjälp med LSS-frågor, myndighetkontakt eller behöver du hjälp med konflikthantering kring din assistans?
Fråga Betty!

betty@sandaassistans.se

Tanken att göra skillnad för människor har alltid stått mig nära. Att få skapa möten mellan människor är det bästa med mitt jobb!

Betty Olsson

Betty, grundare och verksamhetsansvarig på Sanda Assistans, har alltid arbetat med människor på ett eller annat sätt. Hennes genuina längtan att få göra skillnad i människors liv präglar hela visionen med Sanda.

En av Bettys styrkor är hennes långa erfarenhet av LSS-frågor från både kommun och privata bolag, som tillsammans med hennes socialpedagogiska utbildning skapar en stabil kunskapsgrund. Behöver du hjälp att ansöka om personlig assistans till Försäkringskassa och kommun är Betty den du ska vända dig till! 

Fritiden fyller hon gärna med träning, umgänge med vänner & familj samt en avslappnande bastu då och då. Detta förstås om hon inte hänger med familjen på deras smultronställe i Värmland.

Vår policy

Sanda Assistans strävar efter att alltid respektera varandra, vilket ibland innebär att acceptera andra – trots olikheter. Alla människor är olika och vi värnar om allas lika värde. Vi tycker om humor och skrattar gärna med varandra – men aldrig åt varandra.

Tystnadsplikt och sekretess är mycket viktigt, och vi ser det som absolut grundläggande för att värna om brukarens integritet. Vi ser mycket allvarligt på att bryta mot sekretessen, vilket bland annat inkluderar att det inte är tillåtet att dela information om arbetet på sociala medier. Endast om brukaren samtycker kan detta tillåtas, men det bör hanteras med försiktighet samt med ett professionellt förhållningssätt.

Vi värdesätter lojalitet och att vara lojal innebär bland annat att man inte talar illa om eller smutskastar arbetsgivaren, anställda eller brukare inför utomstående. Att vara lojal kan innebära att man inte talar illa om och smutskastar arbetsgivaren, anställda eller kunden inför utomstående eller kunder. Det är både en rättighet och en skyldighet för alla att få framföra sin mening, men det ska vara professionellt och grundat på erfarenhet och sakkunskap.

Vi respekterar fattade beslut och arbetar för att genomföra dem, även om vi personligen har en avvikande åsikt.

 

Vi tar tydligt och aktivt avstånd från:

Trakasserier, som enligt lagens definition är ett uppträdande som har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna, som tex kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Givetvis är all form av trakasserier strängt förbjudna.

Kränkande särbehandling, där avses återkommande negativa verbala eller fysiska handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller brukare på ett kränkande sätt. Det kan leda till utanförskap. Kränkande särbehandling riskerar också att leda till sämre arbetsresultat och samarbetssvårigheter på de arbetsplatser som drabbas. Vår målsättning med arbetsmiljöregler baseras på idén om alla människors lika värde och rätt till lika möjligheter och rättigheter.

Negativa och konfliktsökande attityder. Alla våra medarbetare ålägger sig att samarbeta med arbetsgivaren och arbetskamrater på ett professionellt sätt. Man kan exempelvis inte inta ett förhållningssätt som innebär att man hamnar i konflikt med arbetsledning eller arbetskamrater. 

Stäng meny